Usharika wa Ituli

Mchungaji wa Usharika: RevSamweli Kilamwegula
simu: +255 756 283 050

Mtunza hazina: Love Mgedza
simu: +255 758 912 150

Mitaa:
Ituli, Igoga, Ibanavanu, Mfipa, Usakila, Luganga