Usharika wa Itambo

Mchungaji wa Usharika: Rev. Aaron Mgudu
simu: +255 029 349

Mtunza hazina: Joshua Mgaya
simu: +255 763 416 441

Mitaa: Itambo, Ihanja, Chaluhanga, Isupilo, Nazareti, Kidudumo