Usharika wa Isangawana

Mchungaji wa Usharika: Rev. Ayub Kyambile
simu:+255 762-580195

Mtunza hazina: Lutangilo Nsemwa

Mitaa: Isangawana, Matwiga, Kambikatoto, Bitimanyanga, Igomaa, Mazimba and Mtakuja.