Usharika wa Ilembula

Mchungaji wa Usharika: Rev. Geofrey Mtweve
simu: +255 764 422 593‬
Barua pepe: revgeofreymtweve@yahoo.com

Mtunza hazina: Elai Mgongolwa
simu:‭ +255 764 501 603‬  
Barua pepe: elaimgongolwa@gmail.com

Mitaa: Ilembula, Igula, Iponda, Ivigo, Kibangada, Kiginga, Luvande, Lulanga, Ngalanga

Uhusiano:
Usharika wa Ilembula ana udugu na usharika Kilutheri Jesuskirche Haar na udugu HA-ILE NGO Haar – Ilembula pamoja na Iyayi na Kanamalenga.

Mwanachama wa uhusiano kutoka Jesuskirche:
Pearl Pandion-Mueller, simu: +49 179 5928588 Barua pepe: pearl.pandionmueller@googlemail.com

Afisa ushirikiano HA-ILE:
Jochen Doering, simu: +49 171 946 2078, Barua pepe: jodoehaar@t-online.de