Usharika wa Ikwete

Mchungaji wa Usharika: Rev. Jilaoneka Mpolo
Simu ya mkononi:  +255 755 725 471

Mtunza hazina: Furaha Nyimbo
simu: +255 746 347 377

Mitaa: Ikwete I, Ikwete II, Ngamanga, Idumulinyi, Ihami, Luhota, Mafiwi, Mtewele, Itula, Muungano

Uhusiano: Usharika wa Ikwete una udugu na usharika Kilutheri wa Zum Guten Hirten, Oberhaching, Ujerumani

Mwanachama wa uhusiano:
Ulrich Werwigk, silu: +49 171 5567432,Barua pepe: Ulrich.werwigk@t-online.de;
Stephan Fluhrer, simu: +49 178 7366629, Barua pepe: stepahnfluhrer@gmx.de