Usharika wa Ikuna

Mchungaji wa Usharika: Rev. Brefen Mkane
Mobile:+255 766 912 285

Mtunza hazina: Lutengamaso Makao
Mobile: +255 655 662 842

Mitaa:
Ikuna, Ninga, Nyombo, Lole A, Lole B, Manyunyu, Isitu, Mhanu and Lima