Usharika wa Ikondo

Mchungaji wa Usharika: Rev.Ruben Lwangi
simu: +255 758 351 866

Mtunza hazina: Tumaini Payovela
simu: +255 762 322 168

Mitaa:
Ikondo, Idyadya, Mkondoa, Igumbilo, Mtanga, Ruaha, Kyami, Uheni