Usharika wa Ikelu

Mchungaji wa Usharika: Rev. Harrison Kibiki
simu: +255 752 877 665

Mtunza hazina: Yahaya Kitamkanga
simu: +255 766 836 413

Mitaa: Ikelu, Kiumba, Nyambogo, Emmaberg, Ilunda, Limakwale, Igumilo, Mjimwema

Uhusiano: Usharika wa Ikelu una udugu na usharika Kilutheri wa Jerusalemkirche, Taufkirchen, Ujerumani

Mwanachama wa uhusiano: Barbara Ampenberger, E-mail: Barbara.ampenberger@online.de