Usharika wa Igurusi

Mchungaji wa Usharika: Rev. Sebastian Myale
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Adrifa Kabuje,
simu:+255-754-239248

Mitaa: Igurusi, Utengule, Iduya, Uhambule, Mambi, Mashala, Madundasi, Majenje, Lyanumbusi, Msanga, Soliwaya and Chamoto.