Usharika wa Igosi

Mchungaji wa Usharika: Rev. Elly Sanga
simu: +255 756 431 307

Mtunza hazina: Edina Longo
simu: +255 757 815 861

Mitaa:
Igosi, Ujindile, Ipogolo, Ivigo, Mafinga, Ihenye, Mwilamba, Ing’enyango na Tove