Usharika wa Igawa

Mchungaji wa Usharika:    Rev. Simon Mkeledza
simu:

Mtunza hazina:

Mitaa: