Usharika wa Idunda

Mzee Mchungaji wa Usharika: Rev. Alumbwage Mgaya
simu: +255 758 111 255

Mtunza hazina: Grace Kihaka
simu: +255 755 295 779

Mitaa: Idunda, Yeriko, Wikichi, Galilaya, Itulike, Ijunilo, Ihanga na Galilaya