Usharika wa Idamba

Mchungaji wa Usharika: Rev. Nehemia Ngakonda
simu: 

Mtunza hazina: Amoni Ngachenga
simu: +255 758 035 428

Mitaa:
Idamba, Ikangási, Iwafi, Lwanzali, Mgololo, Ikinda, Igugu, Itambo