Usharika wa Chalowe

Mchungaji wa Usharika: Mtheologia Moria Ndundulu
Simu ya mkononi:+255 759 031 095

Mtunza hazina: Jackson Mwenga
simu: +255 759 031 095

Mitaa: Chalowe, Idunda, Mtapa, Wangama, Yeriko and Tumaini jema

Uhusiano: Usharika wa Chalowe una udugu na usharika Kilutheri wa Dreieinigkeitskirche, Muniki, Ujerumani

Mwanachama wa Uhusiano: Rudi Forstmeier, simu: +49 176 78004815,
Barua pepe: rudi.forstmeier@gmail.com