Usharika wa Amani

Mchungaji wa Usharika:  Mch. Emmanuel Kitinusa
s imu:  +255 759 075 750

Mtunza hazina : Martin Sanga
simu: +255 768 308 653

Mitaa: Amani, Immanuel, Mlevela, Sayuni, Tumaini, Lutowo na Idunda