Imalinyi ParishUsharika wa Imalinyi

Mchungaji Kiongozi: Jane Mlonganile
simu:+255 768 106 189

Mtunza hazina:Petro Ng’ufa
simu: +255 759 761 641

Mitaa: Imalinyi, Itula, Ikangamwani, Igodivaha, Kinenulo, Ibumila, Lugalo, Mhanga