Stesheni ya Llangamoto

Mchungaji wa Usharika: Rev. Fexon Mwilongo
simu: +255 752 369 795