Stesheni ya Kipagamo

Mchungaji wa Mtaa: Rev. Daud Satulo
simu:
E
-Mail:

Mtunza hazina:
simu:
E-Mail:

Mitaa: