Usharika ya Ulembwe

Mchungaji wa Usharika:  Mch. Eleuter Mtono
Simu ya Mkononi:+255 756 743 039

Mtunza Hazina : Charles Mtemela
Simu ya mkononi : +255 755 926 923

Sehemu za Kuhubiri: Ulembwe,Uhepela,Kitidzi Madasi na Ipangala