Usharika ya Mkwajuni

Mchungaji wa Usharika: Mch.Patrick Msemwa
Simu ya mkononi: +255 762 625197

Mtunza Hazina : Joseph Mwilu

Mitaa: Mkwajuni, Saza, Nazareth, Chizya, Patamela, Miembeni na Iseche .