Usharika ya Mdandu

Mchungaji wa Usharika: Mch .  Hainesy Lavile

Mtunza Hazina : Evaristo Danda
mkononi: +255 762 801 227

Mitaa:  Mdandu, Itowo, Mngate, Mondelo, Yeriko, Wanike Secondary School, Mahongole, Kifanyi