Parokia ya Lualaje

Mchungaji wa Parokia: Mchungaji Ayubu Ngimbudzi
Simu ya Mkononi:+

Mweka Hazina : Tusalimu Mwaijande

Maeneo ya Kuhubiri: Lualaje, Kabuta, Kitakwa, Mwiji na Kasasya