Usharika ya Kidegembye

Mchungaji wa Usharika: Mch.  Winfred Kisese
Simu ya mkononi:

Mtunza Hazina :  Goefrey Kinyunyu
Simu ya mkononi: +255 762 962 938

Mitaa:
Kidegembye, Itandula, Mkolwe, Igugumoto, Isimuke, Nyanga, Lole, Igumla, Lumuli, Mlangali.