Usharika ya Ikuna

Mchungaji wa Usharika: Mch.  Brefen Mkane
Simu ya Mkononi:+255 766 912 285

Mtunza Hazina : Lutengamaso Makao
Simu ya mkononi: +255 655 662 842

Mitaa:
Ikuna, Ninga, Nyombo, Lole A, Lole B, Manyunyu, Isitu, Mhanu na Lima.