Usharika ya Ikondo

Mchungaji wa Usharika:  Mchungaji Ruben Lwangi
Simu ya mkononi: +255 758 351 866

Mtunza Hazina : Tumaini Payovela
Simu ya mkononi: +255 762 322 168

Mitaa:
Ikondo, Idyadya, Mkondoa, Igumbilo, Mtanga, Ruaha, Kyami, Uheni