Usharika ya Igwachanya

Mchungaji wa Usharika: Mchungaji Alfayo Mwakateba
Simu ya mkononi: +255 768 500 476
Barua pepe: joseffrank11@yahoo.com

Mtunza Hazina : Benny Mtweve
Simu ya mkononi: +255 762 726 215

Sehemu za Kuhubiri: Igwachanya, Ulanga, Nazareth, Idindilimunyo, Amni na Kiwele.

Uhusiano :  Igwachanya ina ushirikiano na Usharika ya Kilutheri Petrikirche, Baldham , Ujerumani

Mwanachama wa ushirika : Angelika Wurlitzer, Barua pepe: WurlitzerA@aol.com,
Dieter Dalheimer, Barua pepe: Dieter.dalheimer@gmx.de