Usharika ya Igosi

Mchungaji wa Usharika: Mch.  Elly Sanga
Simu ya mkononi: +255 756 431 307

Mtunza Hazina : Edina Longo
Simu ya mkononi: +255 757 815 861

Mitaa:
Igosi, Ujindile, Ipogolo, Ivigo, Mafinga, Ihenye, Mwilamba, Ing’enyango na Tove.