Njombe

Usharika za Jimbo la Njombe:
Amani, Ibumila, Idunda, Igagala, Igosi, Ikuna, Itulahumba, Kibena, Matiganjola, Melinze, Muhadzi, Ng’anda, Njombe, Ulembwe, Uwemba, Yakobi

Mkuu wa Jimbo: Mchg. Weston Mhema
simu: +255 744 527 905
barua pepe: wmhema@yahoo.com

Mtunza hazina: