Idara ya Vijana

Katibu wa Idara: Mchg. Ezekia Mlunja

Simu ya mkononi: +255 755 974 542