Itulahumba Parish

Parish Pastor: Rev. Irene Ngavatula
Mobile: +255-755-694590

Treasurer: Rediko Makasi
Mobile: +255 768 034 175

Preaching Points:
Itulahumba, Isindagosi, Ihandzutwa, Sakalenga and Itandula.