Itulahumba Parish

Parish Pastor: Amon Ngimbudzi
Mobile: +255 765 607 736

Treasurer: Rediko Makasi
Mobile: +255 768 034 175

Preaching Points:
Itulahumba, Isindagosi, Ihandzutwa, Sakalenga and Itandula.