Mabadaga Parish

Parish Pastor: Rev. Mason Mchena
Mobile:

Treasurer: Nicodemus Pandisha

Preaching Points:      Mabadaga, Mbuyuni, Utulo, Ukwavila, Itamba, Msesule, Nyakapogolo, Machimbo, Nazareth, Chang’ombe, Makondeko, Maperemehe and Mtamba