Makambako

Usharika za Jimbo la Makambako:
Igongolo, Ikelu, Ikwete, Kidziwa, Kitandililo, Makambako, Makoga, Mavande, Mjimwema, Mtwango, Saja, na Uhambule

Mkuu wa Jimbo: Mchg. Dr. Gabriel Nduye
simu: +255 764 227 823‬
Barua pepe: gabriel.nduye2@gmail.com

Mtunza hazina: Berenick Kihombo
simu:
Barua pepe: kihombofamily@yahoo.com