Matundasi ParishUsharika wa Matundasi

Parish Pastor: Rev. Joram Kabelege

Treasurer: Mwangomola

Preaching Points: Matundasi, Itumbi, Matondo, Sambilimwaya.