Usharika wa Makongolosi

Mchungaji Kiongozi:
Simu ya mkononi:

Mtunza hazina: Sekela Gwasa
Simu: +255 755 278 526

Mitaa: Makongolosi, Mwawoga, Mkola, Stamico and Miomboni.