Usharika wa Igawa

Mchungaji Kiongozi:    Rev. Simon Mkeledza
simu:

Mtunza hazina:

Mitaa: