Shule wa secondari

 • Kidodelo-PewaEmmaberg Education Centre
  S.L.P. 5, Makambako
  Mkurugenzi: Godfrey Kidodelo, simu: +255 764 655 710, Barua pepe: kidodelo@yahoo.com
  Mkuu: Mwl. Pewa Amos Kabelege, simu: +255 762 170 583, Barua pepe: pewa.amos@yahoo.com
 • Kidugala Lutheran Seminar (KLS)
  S.L.P. 999, Njombe
  Mkuu wa Seminari Rev. Elikana Lova, simu: +255 786 310 901, Barua pepe: elikanalova@yahoo.co.uk
  Mkuu wa Shule:  Daimon E. Gudaga, Mobile: +255 786 861 723, Barua pepe: kidugalaseminary@yahoo.com
 • Igumbilo Lutheran Girls Secondary School
  S.L.P. 42, Chimala
  Mkuu wa Shule: Mwl. Yelonimasi Gissamosimu: +255 769 051 665, Barua pepe: girlssecigumbilo@yahoo.com
 • Mufindi Secondary Girls School
  S.L.P. 97, Mafinga
  Mkuu wa Shule: Mwl. Grayson Shilongoji, simu: +255 784 557 259, Barua pepe: gshilongoji@yahoo.com
 • Kituo cha Masista wa Usharika wa Upendo, Brandt
  S.L.P. 29, Chimala, Barua pepe: sisterhoodupendo@yahoo.com
  Mama Mkuu: Sr. Maria W. Msella, simu: +255 754 632 841,
  Mchungaji wa Kituo: Mchg. Eliad Siwelwer, simu: +255 756 913 604,
 • Deaf School Njombe