Kanamalenga Parish

Parish Pastor: Rev. Nuru Kihali
Mobile: :+255 756 520419

Treasurer: Agrey Kaleme
Mobile: +255 752 876 720

Preaching Points: Kanamalenga, Amani and Image

Partnership:
Kanamalenga has partnership to Lutheran Parish Jesuskirche Haar and Partnership HA-ILE NGO Haar – Ilembula together with Iyayi and Ilembula Parish.