Igurusi Parish

Parish Pastor: Rev. Charles Shilongoji
Mobile:+255-755-427295

Treasurer: Adrifa Kabuje

+255-754-239248

Preaching Points:  Igurusi, Utengule,Iduya, Uhambule, Mambi, Mashala, Madundasi, Majenje, Lyanumbusi, Msanga, Soliwaya and Chamoto.

Mchungaji Kiongozi:  Rev. Charles Shilongoji
Simu ya mkononi: +255-755-427295

Mtunza hazina: Adrifa Kabuje

Mitaa: Igurusi, Utengule, Iduya, Uhambule, Mambi, Mashala, Madundasi, Majenje, Lyanumbusi, Msanga, Soliwaya and Chamoto.